Intel® 100 Series Mobile Chipsets

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset di động Intel® QM175 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W
Chipset di động Intel® HM175 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W
Chipset di động Intel® QM170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W
Chipset di động Intel® HM170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W