Bo mạch máy chủ Intel® D50TNP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® D50TNP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 270 W
Bo mạch máy chủ Intel® DDR4 D50TNP1SBCR Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 270 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.