Dòng máy chủ Intel® D50TNP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCPAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRLC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun tăng tốc Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MFALAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Mô-đun lưu trữ Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MHSTAC Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Mô-đun quản lý Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP2MHSVAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.