FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi I

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
Q2'19 2208075 6250 235 Mb 720 R2957A
Q1'23 4000672 0 377 Mb 720 R2957D
Q4'21 3540000 9594 383 Mb 576 R3948A
Q2'21 1918975 1354 204 Mb 480 R3184B
Q2'19 2208075 6250 235 Mb 720 R3184A
Q2'21 2308080 1640 246 Mb 480 R3184B
Q2'19 2692760 8528 287 Mb 720 R3184A
Q2'21 1918975 1354 204 Mb 480 R1805A
Q4'21 4047400 12792 485 Mb 576 R3948A
Q2'21 2308080 1640 246 Mb 480 R1805A
Q2'19 2208075 6250 235 Mb 720 R3184B
Q2'19 2692760 8528 287 Mb 720 R3184B
Q2'19 2692760 8528 287 Mb 720 R2957A