Bộ nhớ không đổi Intel® Optane™ DC

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun bộ nhớ không đổi Intel® Optane™ DC 512GB 512 GB Launched Persistent Memory Module (PMM) DDR-T
Mô-đun bộ nhớ không đổi Intel® Optane™ DC 256GB 256 GB Launched Persistent Memory Module (PMM) DDR-T
Mô-đun bộ nhớ không đổi Intel® Optane™ DC 128GB 128 GB Launched Persistent Memory Module (PMM) DDR-T

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.