Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82544 Gigabit

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued Single
Discontinued Single