Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82544 Gigabit

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Single PCI-X
Single PCI-X