Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82544 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544EI Discontinued Single PCI-X
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544GC Discontinued Single PCI-X