Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82544EI

Thông số kỹ thuật

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single
 • Loại hệ thống giao diện PCI-X

Thông số gói

 • Kích thước gói 27x27mm

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller, Single Port, PBGA, Tray

 • MM# 838208
 • Mã THÔNG SỐ SL5XV
 • Mã đặt hàng FW82544EI
 • Stepping AN/A
 • ID Nội dung MDDS 708580

Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller, Single Port, PBGA, Tape

 • MM# 838209
 • Mã đặt hàng FW82544EI

Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller, Single Port, Pb-Free 2LI, PBGA, Tray

 • MM# 867769
 • Mã đặt hàng NH82544EI
 • Stepping ANA
 • ID Nội dung MDDS 708076

Intel® 82544EI Gigabit Ethernet Controller, Single Port, Pb-Free 2LI, PBGA, Tape

 • MM# 867771
 • Mã THÔNG SỐ SL87V
 • Mã đặt hàng NH82544EI
 • Stepping A0
 • ID Nội dung MDDS 708076

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN

SL87V

SL5XV

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho bộ điều hợp Intel® Ethernet

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển cơ bản bộ điều hợp mạng Intel® Gigabit cho FreeBSD*

Vô hiệu hóa Khả năng giảm tải thanh tra TCP-IPv6 với Bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.