FPGA SoC Arria® V ST

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Launched 2013 350000 809 19.304 Mb 540
Launched 2013 462000 1090 25.478 Mb 540