FPGA SoC Arria® V ST

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2013 350000 809 19.304 Mb 540 F896, F1152, F1517
2013 462000 1090 25.478 Mb 540 F896, F1152, F1517