Arria® V 5ASTD3 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 350000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 132075
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 528300
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 14
 • Maximum Embedded Memory 19.304 Mb
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 809
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Variable Precision
 • Hard Processor System (HPS) Dual-core Arm* Cortex*-A9
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR II+, DDR2, DDR3, LPDDR, LPDDR2, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 540
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 256
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 54
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 10.3125 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen2

Các công nghệ tiên tiến

 • FPGA Bitstream Security
 • Analog-to-Digital Converter Không

Thông số gói

 • Package Options F896, F1152, F1517

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5ASTD3 FPGA 5ASTFD3G3F35I3G

 • MM# 999XCZ
 • Mã THÔNG SỐ SRHBN
 • Mã đặt hàng 5ASTFD3G3F35I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASTD3 FPGA 5ASTFD3G3F35I5G

 • MM# 999XD0
 • Mã THÔNG SỐ SRHBP
 • Mã đặt hàng 5ASTFD3G3F35I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASTD3 FPGA 5ASTFD3K3F40I3G

 • MM# 999XD1
 • Mã THÔNG SỐ SRHBQ
 • Mã đặt hàng 5ASTFD3K3F40I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASTD3 FPGA 5ASTFD3K3F40I5G

 • MM# 999XD2
 • Mã THÔNG SỐ SRHBR
 • Mã đặt hàng 5ASTFD3K3F40I5G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASTD3 FPGA 5ASTMD3E3F31I3G

 • MM# 999XD8
 • Mã THÔNG SỐ SRHBW
 • Mã đặt hàng 5ASTMD3E3F31I3G
 • Stepping A1

Arria® V 5ASTD3 FPGA 5ASTMD3E3F31I5G

 • MM# 999XD9
 • Mã THÔNG SỐ SRHBX
 • Mã đặt hàng 5ASTMD3E3F31I5G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRHBP

SRHBN

SRHBX

SRHBW

SRHBR

SRHBQ

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.