FPGA Arria® V GZ

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Launched 2012 220000 800 14.924 Mb 414
Launched 2012 360000 1044 23.385 Mb 414
Launched 2012 400000 1092 33.518 Mb 674
Launched 2012 450000 1139 39.306 Mb 674