FPGA Arria® V GZ

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2012 220000 800 14.924 Mb 414 H780, F1152
2012 360000 1044 23.385 Mb 414 H780, F1152
2012 400000 1092 33.518 Mb 674 F1152, F1517
2012 450000 1139 39.306 Mb 674 F1152, F1517

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP