FPGA Arria® V GZ

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tùy chọn gói
Launched 2012 220000 800 14.924 Mb H780, F1152
Launched 2012 360000 1044 23.385 Mb H780, F1152
Launched 2012 400000 1092 33.518 Mb F1152, F1517
Launched 2012 450000 1139 39.306 Mb F1152, F1517

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc Intel® FPGA theo dòng sản phẩm, trạng thái, lựa chọn gói sản phẩm, bộ phận logic và nhiều lựa chọn khác