Arria® V 5AGZE5 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 400000
 • AdaptiveLogicModules 150960
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 603840
 • FabricIOPhaseLockLoops 24
 • EmbeddedMemoryMax 33.518 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 1092
 • DigitalSignalProcessingFormat Variable Precision
 • HardMemoryControllers Không
 • ExternalMemorySupport DDR II+, DDR2, DDR3, LPDDR, LPDDR2, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

 • UserIOMax 674
 • IOStandardSupport 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 334
 • NRZTranscieverMax 36
 • NRZDataRateMax 12.5 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen2, PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity
 • AnalogToDigitalConverter Không

Thông số gói

 • PackageOptions F1152, F1517

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H3F35I4G

 • MM# 999XHK
 • Mã THÔNG SỐ SRHEC
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H3F35I4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H3F35C4G

 • MM# 999XHH
 • Mã THÔNG SỐ SRHEB
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H3F35C4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K2F40I3LG

 • MM# 999XCH
 • Mã THÔNG SỐ SRHBB
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K2F40I3LG
 • Stepping A1

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H2F35C3G

 • MM# 999XCC
 • Mã THÔNG SỐ SRHB8
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H2F35C3G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K3F40I4G

 • MM# 999XCK
 • Mã THÔNG SỐ SRHBD
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K3F40I4G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K2F40C3G

 • MM# 999XCG
 • Mã THÔNG SỐ SRHBA
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K2F40C3G
 • Stepping A1

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K3F40C4G

 • MM# 999XCJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHBC
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K3F40C4G
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRHEC

SRHEB

SRHB8

SRHBD

SRHBC

SRHBB

SRHBA

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.