Arria® V 5AGZE5 FPGA

Thông số kỹ thuật

Thông số I/O

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H2F35C3G

 • MM# 999XCC
 • Mã THÔNG SỐ SRHB8
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725703

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H2F35I3LG

 • MM# 999XCF
 • Mã THÔNG SỐ SRHB9
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725849

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K2F40C3G

 • MM# 999XCG
 • Mã THÔNG SỐ SRHBA
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725866

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K2F40I3LG

 • MM# 999XCH
 • Mã THÔNG SỐ SRHBB
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 697912

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K3F40C4G

 • MM# 999XCJ
 • Mã THÔNG SỐ SRHBC
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725769

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K3F40I4G

 • MM# 999XCK
 • Mã THÔNG SỐ SRHBD
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 726277

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H3F35C4G

 • MM# 999XHH
 • Mã THÔNG SỐ SRHEB
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 696176

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H3F35I4G

 • MM# 999XHK
 • Mã THÔNG SỐ SRHEC
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 725436

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H2F35I3LN

 • MM# 965656
 • Mã THÔNG SỐ SR4QS
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 694416

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K3F40I4N

 • MM# 967827
 • Mã THÔNG SỐ SR6K8
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K3F40I4N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701091

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H2F35C3N

 • MM# 968167
 • Mã THÔNG SỐ SR6UQ
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 693973

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K2F40I3LN

 • MM# 968322
 • Mã THÔNG SỐ SR6Z7
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 698324

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H3F35C4N

 • MM# 968867
 • Mã THÔNG SỐ SR7EX
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 692241

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5H3F35I4N

 • MM# 968868
 • Mã THÔNG SỐ SR7EY
 • Mã đặt hàng 5AGZME5H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 699263

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K3F40C4N

 • MM# 968869
 • Mã THÔNG SỐ SR7EZ
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 701192

Arria® V 5AGZE5 FPGA 5AGZME5K2F40C3N

 • MM# 970581
 • Mã THÔNG SỐ SR8TW
 • Mã đặt hàng 5AGZME5K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ID Nội dung MDDS 691711

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SR4QS

SR6Z7

SR6UQ

SRHB8

SR8TW

SRHEC

SRHEB

SR6K8

SRHB9

SR7EZ

SR7EY

SR7EX

SRHBD

SRHBC

SRHBB

SRHBA

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Bộ chuyển đổi tương tự sang số

Bộ chuyển đổi tương tự-sang số là tài nguyên chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong một số họ thiết bị Intel FPGA.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.