FPGA Intel® Arria® 10 GT

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2013 1150000 1518 65.7 Mb 624 F1932
2013 900000 1518 56.2 Mb 624 F1932