FPGA Intel® Arria® 10 GT

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) Digital Signal Processing (DSP) Blocks Maximum Embedded Memory Package Options So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Arria® 10 GT 900 FPGA Launched 2013 900000 1518 56.2 Mb F1932
Intel® Arria® 10 GT 1150 FPGA Launched 2013 1150000 1518 65.7 Mb F1932