Intel® Arria® 10 GT 1150 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 1150000
 • AdaptiveLogicModules 427200
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 1708800
 • FabricIOPhaseLockLoops 48
 • EmbeddedMemoryMax 65.7 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 1518
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM III, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 624
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 312
 • NRZTranscieverMax 72
 • NRZDataRateMax 25.78 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions F1932

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 GT 1150 FPGA 10AT115S1F45E1SG

 • MM# 965546
 • Mã THÔNG SỐ SR4MM
 • Mã đặt hàng 10AT115S1F45E1SG
 • Stepping A1

Intel® Arria® 10 GT 1150 FPGA 10AT115S2F45E2SG

 • MM# 965607
 • Mã THÔNG SỐ SR4PB
 • Mã đặt hàng 10AT115S2F45E2SG
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR4PB

SR4MM

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.