Bộ phát triển Intel® Cyclone®

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Ordering Part Number
2009 150000
2011 149500
2011 301000
2012 110000
2017 220000
2017 24624 EK-10CL025U256