Bộ phát triển Intel® Cyclone®

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
PackageOptions
Launched 2009 150000
Launched 2011 149500
Launched 2011 301000
Launched 2012 110000
Launched 2017 220000
Launched 2017 24624