Bộ đánh giá FPGA Intel® Cyclone® 10 LP

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật bảng mạch

 • Giao diện RGMII, MDC/MDIO, RJ45
 • Mở rộng Arduino UNO R3, PMOD
 • Bộ nhớ HyperRAM
 • Phiên bản Production

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Provides an easy-to-use platform for evaluating Intel Cyclone 10 LP FPGA technology.
 • Hướng dẫn sử dụng Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Cyclone® 10 LP FPGA Evaluation Kit EK-10CL025U256

 • MM# 980012
 • Mã đặt hàng EK-10CL025U256

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473301180

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Các khối DSP

Mỗi FPGA được gắn trên thẻ tăng tốc có thể lập trình chứa các khối bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) trong cấu trúc FPGA. DSP được sử dụng để lọc và nén các tín hiệu tương tự trong thế giới thực. Các khối DSP chuyên dụng trong FPGA đã được tối ưu hóa để triển khai các chức năng DSP phổ biến khác nhau với hiệu năng tối đa và sử dụng tài nguyên logic tối thiểu.