Intel® Ethernet SFP28 Optics

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet SFP28 Optic Launched
Intel® Ethernet SFP28 LR Optic Launched