Intel® Ethernet SFP28 Optics

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet SFP28 LR Optic Launched
Intel® Ethernet SFP28 Optic Launched