Intel® Ethernet SFP28 Optic

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet SFP28 SR Optic, Single Pack

  • MM# 952293
  • Mã đặt hàng E25GSFP28SR
  • ID Nội dung MDDS 708104

Intel® Ethernet SFP28 SR Optic, Single Pack

  • MM# 958873
  • Mã đặt hàng E25GSFP28SRX
  • ID Nội dung MDDS 708104

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.