Knights Corner trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 5110P
(8GB, 1,053 GHz, lõi 60)
Discontinued Q4'12 60 1.05 GHz 30 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 3120A
(6GB, 1,100 GHz, lõi 57)
Discontinued Q2'13 57 1.10 GHz 28.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 3120P
(6GB, 1,100 GHz, lõi 57)
Discontinued Q2'13 57 1.10 GHz 28.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120P
(16GB, 1,238 GHz, lõi 61)
Discontinued Q2'13 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120X
(16GB, 1,238 GHz, lõi 61)
Discontinued Q2'13 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 5120D
(8GB, 1,053 GHz, lõi 60)
Discontinued Q2'13 60 1.05 GHz 30 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120D
(16GB, 1,238 GHz, lõi 61)
Discontinued Q1'14 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache
Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™ 7120A
(16GB, 1,238 GHz, lõi 61)
Discontinued Q2'14 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.