Dải 1U/2U Premium AXXPRAIL755

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Shortened (no CMA support) premium full extending rails with out CMA support.

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 54465
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 54466
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 54467
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54468

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 54487
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 54491

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 54492
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 54496
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 54498
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 54499
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 54502

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54503
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54505
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54506
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54507
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54509
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 54511

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54763
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54767
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54768
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54769

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54771
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54774
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54776
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54778
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54781
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54782
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54783
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54786
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54788
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54790

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.