Bluff Creek trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'09 Discontinued SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366
Q4'09 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Q1'09 Discontinued Pedestal LGA1366
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366
Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366