Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710-DA1

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'17
 • Phân đoạn thẳng Server
 • Cáp trung bình Copper
 • Loại cáp SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported
 • Chiều cao giá OCP form factor (Mezz 2.0 Type 1 Design Spec)
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Xem ngay
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Thursday, February 24, 2022

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Single
 • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 25/10/1GbE
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 8.0 GT/s, x8 lanes

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
 • Kiểu hình thức của bo mạch OCP

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, hình ảnh khởi động trước và trình điều khiển EFI

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Kết nối Mạng Ethernet PCIe* 40 Gigabit trong Linux*

Bộ điều hợp mạng Intel® FreeBSD* Trình điều khiển chức năng ảo cho dòng bộ điều khiển Intel® Ethernet 700 và E810

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - ESX*

Tiện ích cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet Chuỗi 700—Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ)

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Gói hạ cấp NVM cho bộ điều hợp Intel® Ethernet dòng 700

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - Windows*

Tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho dòng bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 700

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) dành cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series—FreeBSD*

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.10 đến 7.00)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.15 đến 7.20)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.15 đến 8.10)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.15 đến 7.00)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.10 đến 6.80)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 7.3 đến 6.8)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (8.20 đến 6.80 chỉ)

Bộ điều khiển Intel® Ethernet X710 / XXV710 / XL710 Gói eCPRI cá nhân hóa thiết bị động

Bộ điều khiển Intel® Ethernet X710 / XXV710 / XL710 Cá nhân hóa thiết bị động Gói GTP-Ext

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.00 đến 7.00)

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.