Extended Warranty for Server Products for Cloud

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Server Component Extended Warranty provides an additional 2 years and is available wherever the 3 year standard warranty is available, and must be ordered at the same time or within 30 days of product order.
  • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2312WHY2 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65544
Intel® Server System MCB2208WAF4 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65545
Intel® Server System MCB2208WAF5 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65546
Intel® Server System MCB2224TAF3 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65552
Intel® Server System MCB2224THY1 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65553
Intel® Server System VRN2208WAF6 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 65577
Intel® Server System VRN2208WAF8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65578
Intel® Server System VRN2208WHY8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 65594
Intel® Server System VRN2224THY2 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65599
Intel® Server System VRN2224THY4 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65600
Intel® Server System VRN2224THY6 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3 65601

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.