Tấm tản nhiệt thụ động AUPCWPBTP

92mm x 100mm

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Passive heat sink (92mm x 100mm) for the Intel® Server Board S2600CW family

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Passive Heat-Sink AUPCWPBTP (92mm x 100mm), Single

  • OrderingCode AUPCWPBTP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECC Varies By Product
  • PCode Varies By Product
  • HTS Varies By Product

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2 Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.