Spare 3.5" Hot-swap Drive Carrier FXX35HSCAR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 3.5 inch hot-swap drive carrier

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare 3.5" Hot-swap Drive Carrier FXX35HSCAR, OEM 8 Pack

  • Mã đặt hàng FXX35HSCAR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.