2U/4U Spare Hot-swap Backplane FXX8X25S3HSBP

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare single port hot-swap backplane board for Intel® Server Chassis R2000G and P4000G families

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2U/4U Spare Hot-swap Backplane FXX8X25S3HSBP, Single

  • Mã đặt hàng FXX8X25S3HSBP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng Khung Máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2000WTXXX Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.