Mô-đun I/O Ethernet XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1/10/40GbE single-port, QSFP, Intel XL710, Ethernet I/O module AXX1P40FRTIOM

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Ethernet I/O Module XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM, Single

  • Mã đặt hàng AXX1P40FRTIOM

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Launched
Intel® Server System R1304SPOSHORR Launched
Intel® Server System R1208SPOSHORR Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Launched
Intel® Server Board S2600TPNR Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Launched

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR Launched
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.