Thanh răng ngắn giá trị trội thêm AXXVPSRAIL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Value Rail Kit Works for 438mm wide Intel 1U/2U Rack Chassis (R1300, R1200)
    Front and rear mounting bracket adjustment distance: 609mm to 705mm (424mm max travel length)

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Value Plus Short Rail AXXVPSRAIL, Single

  • Mã đặt hàng AXXVPSRAIL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.