36-port SAS Expander RESCV360JBD

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Board Options
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q1'13
  • EOL thông báo Wednesday, March 23, 2016
  • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, September 28, 2016
  • Thuộc tính biên lai cuối cùng Friday, January 27, 2017
  • Các hạng mục kèm theo (1) 36-port SAS Expander

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Dual-port enabled expander, spare for Intel JBOD systems

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2224S2DP Discontinued
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S2SP Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.