Bezel Spare FUPBEZELFIX2 for P4000 Chassis Supporting Fixed HDD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Pedestal Bezel for the P4304 Chassis with Fixed Drives

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Bezel Spare FUPBEZELFIX2 for P4000 Chassis Supporting Fixed HDD, Single

  • Mã đặt hàng FUPBEZELFIX2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.