Bezel Spare FUPBEZELHSD2 for P4000 Chassis Supporting Hot Swap HDDs

Thông số kỹ thuật

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Bezel Spare FUPBEZELHSD2 for P4000 Chassis Supporting Hot Swap HDDs, Single

  • Mã đặt hàng FUPBEZELHSD2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.