Bộ giá đỡ và mở rộng AUPLCOPROBR cho dòng khung vỏ P4000L

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Bracket for securing full length double width Xeon Phi cards to fan bulkhead. For use in P4000L/P4000L-WS chasses

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Bracket and Extension Kit AUPLCOPROBR for P4000L Chassis Family, Single

  • Mã đặt hàng AUPLCOPROBR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.