Intel® Server System H2000 Extended Warranty

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Server Component Extended Warranty provides an additional 2 years and is available wherever the 3 year standard warranty is available, and must be ordered at the same time or within 30 days of product order.
  • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Compute Module HNS2000 Extended Warranty, Single

  • Mã đặt hàng SVCEWHWB

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN HOLD
  • CCATS HOLD
  • US HTS NO-HTS

Các sản phẩm tương thích

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP Discontinued

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.