Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Board Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q3'12
  • Các hạng mục kèm theo Spare 6Gb/s SAS module for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT including (1) RMS25LB

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 6Gb/s SAS module for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB, Single

  • Mã đặt hàng RMS25LB

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.