Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Board Options
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q3'12
  • Các hạng mục kèm theo Spare 6Gb/s SAS module for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT including (1) RMS25LB

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 6Gb/s SAS module for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB, Single

  • MM# 922997
  • Mã đặt hàng RMS25LB

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55025
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55027
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W 55028

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55259
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55260
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55261
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55262
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55263
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55264
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55265
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55266
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55267
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55268
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55269
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55270

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.