Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'12
 • Các hạng mục kèm theo Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser package for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT including (1) 6Gb/s SAS bridge board w/ gold finger connection and customized rIOM riser for both H2000JF and H2000WP, (1) 6Gb/s SAS bridge board w/ gold finger connection and customized rIOM riser for H2000LP
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Friday, August 4, 2017

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser package for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR, Single

 • MM# 922998
 • Mã đặt hàng FH20006GBGBR
 • ID Nội dung MDDS 708393

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473301180

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.