Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Board Options
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q3'12
  • Các hạng mục kèm theo Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser package for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT including (1) 6Gb/s SAS bridge board w/ gold finger connection and customized rIOM riser for both H2000JF and H2000WP, (1) 6Gb/s SAS bridge board w/ gold finger connection and customized rIOM riser for H2000LP

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser package for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR, Single

  • MM# 922998
  • Mã đặt hàng FH20006GBGBR

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.