Giá đỡ GPGPU chiều dài tối đa AUPMGPUBR

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Dải
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'12
 • Các hạng mục kèm theo Includes 1 bracket, 2 GPGPU power cables, and screws.

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Bracket for securing full length double width GPU cards to fan bulkhead in P4000M.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Bracket and Extension Kit AUPMGPUBR for P4000M Chassis Family, Single

 • MM# 920613
 • Mã đặt hàng AUPMGPUBR
 • ID Nội dung MDDS 708179

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308SC2MHGC Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 66700

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67020
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67022
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67024
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67026
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67028
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67030
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67032
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67034
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67036
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67038
Intel® Server Chassis P4308XXMHDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67040
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67042
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67044
Intel® Server Chassis P4308XXMHGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67046
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67048
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67050
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67052
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67054
Intel® Server Chassis P4308XXMFEN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67056
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67058
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Q1'12 Discontinued 4U Rack or Pedestal 67060

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.