Chassis Maintenance Kit FSCPBHPMK

For Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả (1) Maintenance kit for Intel® R2000M chassis family to Support Intel® S2400SC Family

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.