Chassis Maintenance Kit FSCPBHPMK

For Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả (1) Maintenance kit for Intel® R2000M chassis family to Support Intel® S2400SC Family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Chassis Maintenance Kit FSCPBHPMK (For Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis), Single

  • MM# 919882
  • Mã đặt hàng FSCPBHPMK
  • ID Nội dung MDDS 708804

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.