Chassis Maintenance Kit FSCPBHPMK

For Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả (1) Maintenance kit for Intel® R2000M chassis family to Support Intel® S2400SC Family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Chassis Maintenance Kit FSCPBHPMK (For Intel® Server Board S2400SC in R2000M chassis), Single

  • MM# 919882
  • Mã đặt hàng FSCPBHPMK
  • ID Nội dung MDDS 708804

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 66583
Intel® Server System R2308SC2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 66584
Intel® Server System R2312SC2SHGR Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 66587

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.