Mô-đun I/O của Bộ tăng tốc Intel® QuickAssist AXXQAAIOMOD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Quick Assist Accelerator I/O Module Accessory

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® QuickAssist Accelerator I/O Module AXXQAAIOMOD, Single

  • Mã đặt hàng AXXQAAIOMOD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A002R
  • CCATS G073418
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.