Card mở rộng khe cắm phụ kiện AXX2UPCIEX8X4

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Standard PCIe x 16 Riser card for Intel® Server Chassis R2000M, Riser has one PCIe x 8 and two PCIe x4 slots

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Accessory riser card AXX2UPCIEX8X4, Single

  • Mã đặt hàng AXX2UPCIEX8X4

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G145323
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.