Card mở rộng khe cắm phụ kiện AXX2UPCIEX16

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Standard PCIe x 16 Riser card for Intel® Server Chassis R2000M, Riser has one PCIe x 16 slot

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Accessory riser card AXX2UPCIEX16, Single

  • MM# 919822
  • Mã đặt hàng AXX2UPCIEX16
  • ID Nội dung MDDS 708179

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G145323
  • US HTS 8537109170

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66501
Intel® Server System R2208BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66502
Intel® Server System R2208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66503
Intel® Server System R2216BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66504
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66506
Intel® Server System R2308BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66507
Intel® Server System R2312BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66510

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.