Card mở rộng khe cắm phụ kiện AXX2UPCIEX16

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Standard PCIe x 16 Riser card for Intel® Server Chassis R2000M, Riser has one PCIe x 16 slot

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Accessory riser card AXX2UPCIEX16, Single

  • MM# 919822
  • Mã đặt hàng AXX2UPCIEX16
  • ID Nội dung MDDS 708179

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G145323
  • US HTS 8537109170

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.