Khung gắn khe PCIe của bộ dự phòng AXXBBUBRKTP

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q3'14
  • Sự ngắt quãng được mong đợi Q1'19
  • EOL thông báo Tuesday, February 12, 2019
  • Đơn hàng cuối cùng Tuesday, February 12, 2019
  • Thuộc tính biên lai cuối cùng Tuesday, February 12, 2019
  • Các hạng mục kèm theo (1) Bracket to support 1U systems: dual height bracket that supports two Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU5 packs (without original cage), and (1) bracket to support 2U systems: optional bracket to hold two RAID Maintenance Free Backup Units or Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 modules. Mounts on airduct. Note: Cannot be installed with full-size PCIe cards
  • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Sunday, September 8, 2019

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Bracket kit to support RAID Maintenance Free Backup Units or Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 in a 1U or 2U system

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.