Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000WPMKIT

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Chassis Maintenance Options
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'15
 • EOL thông báo Tuesday, October 20, 2015
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, April 20, 2016
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Wednesday, July 20, 2016
 • Các hạng mục kèm theo Chassis Maintenance Kit FH2000WPMKIT (for Intel® Server System H2000WP family) including (2) Node tray of HNS2600WP, (2) Airduct of HNS2600WP, Plastic cover of bridge board, Cable kit and Screw kit

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Chassis Maintenance Kit FH2000WPMKIT for Intel® Server System H2000WP family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000WPMKIT, Single

 • MM# 919033
 • Mã đặt hàng FH2000WPMKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55314
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55315
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55316
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55317
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55318
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55319
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55320
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55321
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55322
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55323
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55324
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R 55325

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR Discontinued 2U Rack 55883
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXJR Discontinued 2U Rack 55884
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR Discontinued 2U Rack 55885
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXJR Discontinued 2U Rack 55886

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.