Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000JFMKIT

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Chassis Maintenance Options
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q1'12
  • Các hạng mục kèm theo Chassis Maintenance Kit FH2000JFMKIT (for Intel® Server System H2000JF family) including (2) Node tray of HNS2600JF, (2) Airduct of HNS2600JF, Plastic cover of bridge board, Cable kit and Screw kit

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Chassis Maintenance Kit FH2000JFMKIT for Intel® Server System H2000JF family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Chassis Mechanical and Electrical Maintenance Kit FH2000JFMKIT, Single

  • Mã đặt hàng FH2000JFMKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.