Các giá 1U/2U AXXRBRACKETS

Lắp cố định

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Dải
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q2'11
  • Các hạng mục kèm theo (1) Set Fixed mounting brackets
  • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Tuesday, April 5, 2016

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Fixed mount rack bracket for R1XXX and R2XXX systems

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.