Mở rộng khe cắm 2U PCIE A2UL8RISER

3 Khe cắm

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 2U PCIE Riser A2UL8RISER (passive 3x8 Slot) for R2000GZ/GL/BB Intel® Server Systems

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

2U PCIE Riser A2UL8RISER (3 Slot), Single

  • Mã đặt hàng A2UL8RISER

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.