Bộ dải nâng cao AXX3U5UPRAIL

Dành cho Khung vỏ Máy chủ Intel® dòng P4000

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Advanced rail kit for P4000M/P4000L/P4000L-WS Server Chassis used when converting Pedestal chassis to 4U rack chassis, and full extension rails are needed.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL (For Intel® Server Chassis P4000 Family), Single

  • Mã đặt hàng AXX3U5UPRAIL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® P4304XXMFEN2 Discontinued
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.