Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN

For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Fan Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q1'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) 80mm system fan kit for P4000M/P4000L server chassis, includes fan, fan holder, for use in redundant cooling configuration

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 80mm system fan kit for P4000M/P4000L server chassis, for use in redundant cooling configuration

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN (For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L), Single

  • Mã đặt hàng FUPMLHSFAN

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.