Spare Non-Hotswap Fan Kit FUPSNHFANE5

For Intel® Server Chassis P4000S

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Fan Options
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'16
 • EOL thông báo Thursday, December 15, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, March 01, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Thursday, June 01, 2017
 • Các hạng mục kèm theo (1) 92mm fixed fan spare for P4000S server chassis used with S2400SC CEB boards

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Fixed fan spare for P4000S server chassis used with S2400SC CEB boards

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Non-Hotswap Fan Kit FUPSNHFANE5 (For Intel® Server Chassis P4000S), Single

 • Mã đặt hàng FUPSNHFANE5

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8414591500

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.