Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKO

in 5.25in cage area
0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 8x2.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKO for P4000L/P4000L-WS chassis when adding HDD to 5.25" cage area

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare 8x2.5in Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X25HSDKO (in 5.25in cage area), Single

  • MM# 915611
  • Mã đặt hàng FUP8X25HSDKO

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55568
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55572
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55573
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55575
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55576
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55578
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 55579

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal 55936

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.