Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Drive Bays & Carrier Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q1'12
  • Các hạng mục kèm theo Includes: Drive Cage, Hot Swap Back Plane, 8 Hot Swap Drive Carriers, data cables, I2C cable, and ID filler panel

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 8x3.5 Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare 8x3.5in Hot-Swap Drive Cage Kit FUP8X35HSDK, Single

  • Mã đặt hàng FUP8X35HSDK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.