1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS

Platinum-Efficiency

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q3'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) Spare 1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS (Platinum-Efficiency)

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1600W AC Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS (Platinum-Efficiency), Single

  • Mã đặt hàng FXX1600PCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2224TAF3 Discontinued
Intel® Server System MCB2224THY1 Discontinued
Intel® Server System VRN2224THY2 Discontinued
Intel® Server System VRN2224THY4 Discontinued
Intel® Server System VRN2224THY6 Discontinued

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR Launched
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.